« Ruth » « 1 » : « 1 »

וַיְהִ֗י בִּימֵי֙ שְׁפֹ֣ט הַשֹּׁפְטִ֔ים וַיְהִ֥י רָעָ֖ב בָּאָ֑רֶץ וַיֵּ֨לֶךְ אִ֜ישׁ מִבֵּ֧ית לֶ֣חֶם יְהוּדָ֗ה לָגוּר֙ בִּשְׂדֵ֣י מוֹאָ֔ב ה֥וּא וְאִשְׁתּ֖וֹ וּשְׁנֵ֥י בָנָֽיו׃

We are looking for the possibility to fetch an audio widget here.
Here would appear its copyright credit.
Debug: verse number 19779
In the days when the judges ruled, there was a famine in the land. And a certain man from Bethlehem in Judah, with his wife and two sons, went to reside in the land of Moab.

/wa yᵉhī bi ymē šᵉfōṭ ha-š-šōfᵉṭī́m wa yᵉhī rāʿā́v bā ʾā́reṣ wa-y-yḗlex ʾīš mi-b-bēt leḥem yᵉhūdā́ lā gūr bi śᵉdē mōʾā́v hū wᵉ ʾištṓ ū šᵉnē vānā́w /

Gloss translation

  1. wa
  2. and
  3. cnj
  1. yᵉhī
  2. be
  3. v √qal wy III m sg
  1. bi
  2. in
  3. prep
  1. ymē
  2. day
  3. n m pl con
  1. šᵉfōṭ
  2. judge
  3. v √qal infcon con
  1. ha
  2. the
  3. art
  1. -š-šōfᵉṭī́m
  2. judge
  3. n √qal part m pl abs
  1. wa
  2. and
  3. cnj
  1. yᵉhī
  2. be
  3. v √qal wy III m sg
  1. rāʿā́v
  2. hunger
  3. n m sg abs
  1. in
  2. prep
  1. _
  2. the
  3. art
  1. ʾā́reṣ
  2. earth
  3. n sg abs
  1. wa
  2. and
  3. cnj
  1. -y-yḗlex
  2. walk
  3. v √qal wy III m sg
  1. ʾīš
  2. man
  3. n m sg abs
  1. mi
  2. from
  3. prep
  1. -b-bēt leḥem
  2. Bethlehem
  3. pn sg abs
  1. yᵉhūdā́
  2. Judah
  3. pn sg abs
  1. to
  2. prep
  1. gūr
  2. dwell
  3. v √qal infcon abs
  1. bi
  2. in
  3. prep
  1. śᵉdē
  2. open field
  3. n m pl con
  1. mōʾā́v
  2. Moab
  3. pn sg abs
  1. he
  2. prop III m sg
  1. wᵉ
  2. and
  3. cnj
  1. ʾištṓ
  2. woman
  3. n f sg abs + III m sg
  1. ū
  2. and
  3. cnj
  1. šᵉnē
  2. two
  3. n 2 con
  1. vānā́w
  2. son
  3. n m pl abs + III m sg

« BackForth »

Syntactic structures

« BackForth »