« Ruth » « 1 » : « 1 »

וַיְהִ֗י בִּימֵי֙ שְׁפֹ֣ט הַשֹּׁפְטִ֔ים וַיְהִ֥י רָעָ֖ב בָּאָ֑רֶץ וַיֵּ֨לֶךְ אִ֜ישׁ מִבֵּ֧ית לֶ֣חֶם יְהוּדָ֗ה לָגוּר֙ בִּשְׂדֵ֣י מוֹאָ֔ב ה֥וּא וְאִשְׁתּ֖וֹ וּשְׁנֵ֥י בָנָֽיו׃

Debug: verse number 19779In the days when the judges ruled, there was a famine in the land. And a certain man from Bethlehem in Judah, with his wife and two sons, went to reside in the land of Moab.

/wa yᵉhī bi ymē šᵉfōṭ ha-š-šōfᵉṭī́m wa yᵉhī rāʿā́v bā ʾā́reṣ wa-y-yḗlex ʾīš mi-b-bēt leḥem yᵉhūdā́ lā gūr bi śᵉdē mōʾā́v hū wᵉ ʾištṓ ū šᵉnē vānā́w /

Gloss translation

  1. wa
  2. and
  3. cnj
  1. yᵉhī
  2. be
  3. v √qal wy III m sg
  1. bi
  2. in
  3. prep
  1. ymē
  2. day
  3. n m pl con
  1. šᵉfōṭ
  2. judge
  3. v √qal infcon con
  1. ha
  2. the
  3. art
  1. -š-šōfᵉṭī́m
  2. judge
  3. n √qal part m pl abs
  1. wa
  2. and
  3. cnj
  1. yᵉhī
  2. be
  3. v √qal wy III m sg
  1. rāʿā́v
  2. hunger
  3. n m sg abs
  1. in
  2. prep
  1. _
  2. the
  3. art
  1. ʾā́reṣ
  2. earth
  3. n sg abs
  1. wa
  2. and
  3. cnj
  1. -y-yḗlex
  2. walk
  3. v √qal wy III m sg
  1. ʾīš
  2. man
  3. n m sg abs
  1. mi
  2. from
  3. prep
  1. -b-bēt leḥem
  2. Bethlehem
  3. pn sg abs
  1. yᵉhūdā́
  2. Judah
  3. pn sg abs
  1. to
  2. prep
  1. gūr
  2. dwell
  3. v √qal infcon abs
  1. bi
  2. in
  3. prep
  1. śᵉdē
  2. open field
  3. n m pl con
  1. mōʾā́v
  2. Moab
  3. pn sg abs
  1. he
  2. prop III m sg
  1. wᵉ
  2. and
  3. cnj
  1. ʾištṓ
  2. woman
  3. n f sg abs + III m sg
  1. ū
  2. and
  3. cnj
  1. šᵉnē
  2. two
  3. n 2 con
  1. vānā́w
  2. son
  3. n m pl abs + III m sg

« BackForth »

Syntactic structures

« BackForth »