« Esther » « 1 » : « 1 »

וַיְהִ֖י בִּימֵ֣י אֲחַשְׁוֵר֑וֹשׁ ה֣וּא אֲחַשְׁוֵר֗וֹשׁ הַמֹּלֵךְ֙ מֵהֹ֣דּוּ וְעַד־כּ֔וּשׁ שֶׁ֛בַע וְעֶשְׂרִ֥ים וּמֵאָ֖ה מְדִינָֽה׃

Debug: verse number 20240This is what happened in the days of Xerxes, who reigned over 127 provinces from India to Cush.

/wa yᵉhī bi ymē ʾăḥašwērṓš hū ʾăḥašwērṓš ha-m-mōlēx mē hṓddū wᵉ ʿad kūš šévaʿ wᵉ ʿeśrī́m ū mēʾā́ mᵉdīnā́ /

Gloss translation

  1. wa
  2. and
  3. cnj
  1. yᵉhī
  2. be
  3. v √qal wy III m sg
  1. bi
  2. in
  3. prep
  1. ymē
  2. day
  3. n m pl con
  1. ʾăḥašwērṓš
  2. Ahasuerus
  3. pn m sg abs
  1. he
  2. prop III m sg
  1. ʾăḥašwērṓš
  2. Ahasuerus
  3. pn m sg abs
  1. ha
  2. the
  3. cnj
  1. -m-mōlēx
  2. be king
  3. v √qal part m sg abs
  1. from
  2. prep
  1. ́ddū
  2. India
  3. pn sg abs
  1. wᵉ
  2. and
  3. cnj
  1. ʿad
  2. unto
  3. prep
  1. kūš
  2. Cush
  3. pn sg abs
  1. šévaʿ
  2. seven
  3. n sg abs
  1. wᵉ
  2. and
  3. cnj
  1. ʿeśrī́m
  2. twenty
  3. n m pl abs
  1. ū
  2. and
  3. cnj
  1. mēʾā́
  2. hundred
  3. n f sg abs
  1. mᵉdīnā́
  2. district
  3. n f sg abs

« BackForth »

Syntactic structures

« BackForth »