« Deuteronomy » « 1 » : « 1 »

אֵ֣לֶּה הַדְּבָרִ֗ים אֲשֶׁ֨ר דִּבֶּ֤ר מֹשֶׁה֙ אֶל־כָּל־יִשְׂרָאֵ֔ל בְּעֵ֖בֶר הַיַּרְדֵּ֑ן בַּמִּדְבָּ֡ר בָּֽעֲרָבָה֩ מ֨וֹל ס֜וּף בֵּֽין־פָּארָ֧ן וּבֵֽין־תֹּ֛פֶל וְלָבָ֥ן וַחֲצֵרֹ֖ת וְדִ֥י זָהָֽב׃

Debug: verse number 4895These are the words that Moses spoke to all Israel in the wilderness east of the Jordan—in the Arabah opposite Suph—between Paran and Tophel, Laban, Hazeroth, and Di-zahab.

/ʾḗlle ha-d-dᵉvārī́m ʾăšer dibbér mōšéh ʾel kol yiśrāʾḗl bᵉ ʿḗver ha-y-yardḗn ba -m-midbā́r bā ʿărāvā́ mōl sūf bēn pārā́n ū vēn tṓfel wᵉ lāvā́n wa ḥăṣērṓt wᵉ dī́ zāh́āv /

Gloss translation

  1. ʾḗlle
  2. these
  3. prod pl
  1. ha
  2. the
  3. art
  1. -d-dᵉvārī́m
  2. word
  3. n m pl abs
  1. ʾăšer
  2. [relative]
  3. cnj
  1. dibbér
  2. speak
  3. v √pi perf III m sg
  1. mōšéh
  2. Moses
  3. pn m sg abs
  1. ʾel
  2. to
  3. prep
  1. kol
  2. whole
  3. n m sg con
  1. yiśrāʾḗl
  2. Israel
  3. pn sg abs
  1. bᵉ
  2. in
  3. prep
  1. ʿḗver
  2. opposite
  3. n m sg con
  1. ha
  2. the
  3. art
  1. -y-yardḗn
  2. Jordan
  3. pn sg abs
  1. ba
  2. in
  3. prep
  1. _
  2. the
  3. art
  1. -m-midbā́r
  2. desert
  3. n m sg abs
  1. in
  2. prep
  1. _
  2. the
  3. art
  1. ʿărāvā́
  2. desert
  3. n f sg abs
  1. mōl
  2. front
  3. prep m sg con
  1. sūf
  2. Suph
  3. pn sg abs
  1. bēn
  2. interval
  3. prep m sg con
  1. pārā́n
  2. Paran
  3. pn sg abs
  1. ū
  2. and
  3. cnj
  1. vēn
  2. interval
  3. prep m sg con
  1. ́fel
  2. Tophel
  3. pn sg abs
  1. wᵉ
  2. and
  3. cnj
  1. lāvā́n
  2. Laban
  3. pn sg abs
  1. wa
  2. and
  3. cnj
  1. ḥăṣērṓt
  2. Hazeroth
  3. pn sg abs
  1. wᵉ
  2. and
  3. cnj
  1. ́ zāh́āv
  2. Dizahab
  3. pn sg abs

« BackForth »

Syntactic structures

« BackForth »