« Lamentations » « 1 » : « 1 »

אֵיכָ֣ה ׀ יָשְׁבָ֣ה בָדָ֗ד הָעִיר֙ רַבָּ֣תִי עָ֔ם הָיְתָ֖ה כְּאַלְמָנָ֑ה רַּבָּ֣תִי בַגּוֹיִ֗ם שָׂרָ֙תִי֙ בַּמְּדִינ֔וֹת הָיְתָ֖ה לָמַֽס׃ (ס)

We are looking for the possibility to fetch an audio widget here.
Here would appear its copyright credit.
Debug: verse number 19864
How lonely lies the city, once so full of people! She who was great among the nations has become a widow. The princess of the provinces has become a slave.

/ʾēxā́ yāšᵉvā́ vādā́d hā ʿīr rabbā́tī ʿām hāyᵉtā́ kᵉ ʾalmānā́ rabbā́tī va -g-gōyím śārā́tī ba -m-mᵉdīnṓt hāyᵉtā́ lā mas /

Gloss translation

  1. ʾēxā́
  2. how
  3. ptcl?
  1. yāšᵉvā́
  2. sit
  3. v √qal perf III f sg
  1. vādā́d
  2. alone
  3. adv m sg abs
  1. the
  2. art
  1. ʿīr
  2. town
  3. n f sg abs
  1. rabbā́
  2. much
  3. a f sg con
  1. ʿām
  2. people
  3. n m sg abs
  1. hāyᵉtā́
  2. be
  3. v √qal perf III f sg
  1. kᵉ
  2. as
  3. prep
  1. ʾalmānā́
  2. widow
  3. n f sg abs
  1. rabbā́
  2. much
  3. n f sg con
  1. va
  2. in
  3. prep
  1. _
  2. the
  3. art
  1. -g-gōyím
  2. people
  3. n m pl abs
  1. śārā́
  2. mistress
  3. n f sg con
  1. ba
  2. in
  3. prep
  1. _
  2. the
  3. art
  1. -m-mᵉdīnṓt
  2. district
  3. n f pl abs
  1. hāyᵉtā́
  2. be
  3. v √qal perf III f sg
  1. to
  2. prep
  1. mas
  2. forced labour
  3. n m sg abs

« BackForth »

Syntactic structures

« BackForth »