« Ezekiel » « 1 » : « 1 »

וַיְהִ֣י ׀ בִּשְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֗ה בָּֽרְבִיעִי֙ בַּחֲמִשָּׁ֣ה לַחֹ֔דֶשׁ וַאֲנִ֥י בְתֽוֹךְ־הַגּוֹלָ֖ה עַל־נְהַר־כְּבָ֑ר נִפְתְּחוּ֙ הַשָּׁמַ֔יִם וָאֶרְאֶ֖ה מַרְא֥וֹת אֱלֹהִֽים׃

We are looking for the possibility to fetch an audio widget here.
Here would appear its copyright credit.
Debug: verse number 12827
In the thirtieth year, on the fifth day of the fourth month, while I was among the exiles by the River Kebar, the heavens opened and I saw visions of God.

/wa yᵉhī bi šᵉlōšī́m šānā́ bā rᵉvīʿī́ ba ḥămiššā́ la ḥṓdeš wa ʾănī vᵉ tōx ha-g-gōlā́ ʿal nᵉhar kᵉvār niftᵉḥū́ ha-š-šāmáyim wā ʾerʾé marʾṓt ʾĕlōhī́m /

Gloss translation

  1. wa
  2. and
  3. cnj
  1. yᵉhī
  2. be
  3. v √qal wy III m sg
  1. bi
  2. in
  3. prep
  1. šᵉlōšī́m
  2. three
  3. n m pl abs
  1. šānā́
  2. year
  3. n f sg abs
  1. in
  2. prep
  1. _
  2. the
  3. art
  1. rᵉvīʿī́
  2. fourth
  3. n m sg abs
  1. ba
  2. in
  3. prep
  1. ḥămiššā́
  2. five
  3. n f sg abs
  1. la
  2. to
  3. prep
  1. _
  2. the
  3. art
  1. ḥṓdeš
  2. month
  3. n m sg abs
  1. wa
  2. and
  3. cnj
  1. ʾănī
  2. i
  3. prop I sg
  1. vᵉ
  2. in
  3. prep
  1. tōx
  2. midst
  3. n m sg con
  1. ha
  2. the
  3. art
  1. -g-gōlā́
  2. exile
  3. n f sg abs
  1. ʿal
  2. upon
  3. prep
  1. nᵉhar
  2. stream
  3. n m sg con
  1. kᵉvār
  2. Kebar
  3. pn sg abs
  1. niftᵉḥū́
  2. open
  3. v √ni perf III pl
  1. ha
  2. the
  3. art
  1. -š-šāmáyim
  2. heavens
  3. n m pl abs
  1. and
  2. cnj
  1. ʾerʾé
  2. see
  3. v √qal wy I sg
  1. marʾṓt
  2. vision
  3. n f pl con
  1. ʾĕlōhī́m
  2. god(s)
  3. n m pl abs

« BackForth »

Syntactic structures

« BackForth »