« Ezekiel » « 1 » : « 1 »

וַיְהִ֣י ׀ בִּשְׁלֹשִׁ֣ים שָׁנָ֗ה בָּֽרְבִיעִי֙ בַּחֲמִשָּׁ֣ה לַחֹ֔דֶשׁ וַאֲנִ֥י בְתֽוֹךְ־הַגּוֹלָ֖ה עַל־נְהַר־כְּבָ֑ר נִפְתְּחוּ֙ הַשָּׁמַ֔יִם וָאֶרְאֶ֖ה מַרְא֥וֹת אֱלֹהִֽים׃

Debug: verse number 12827In the thirtieth year, on the fifth day of the fourth month, while I was among the exiles by the River Kebar, the heavens opened and I saw visions of God.

/wa yᵉhī bi šᵉlōšī́m šānā́ bā rᵉvīʿī́ ba ḥămiššā́ la ḥṓdeš wa ʾănī vᵉ tōx ha-g-gōlā́ ʿal nᵉhar kᵉvār niftᵉḥū́ ha-š-šāmáyim wā ʾerʾé marʾṓt ʾĕlōhī́m /

Gloss translation

  1. wa
  2. and
  3. cnj
  1. yᵉhī
  2. be
  3. v √qal wy III m sg
  1. bi
  2. in
  3. prep
  1. šᵉlōšī́m
  2. three
  3. n m pl abs
  1. šānā́
  2. year
  3. n f sg abs
  1. in
  2. prep
  1. _
  2. the
  3. art
  1. rᵉvīʿī́
  2. fourth
  3. n m sg abs
  1. ba
  2. in
  3. prep
  1. ḥămiššā́
  2. five
  3. n f sg abs
  1. la
  2. to
  3. prep
  1. _
  2. the
  3. art
  1. ḥṓdeš
  2. month
  3. n m sg abs
  1. wa
  2. and
  3. cnj
  1. ʾănī
  2. i
  3. prop I sg
  1. vᵉ
  2. in
  3. prep
  1. tōx
  2. midst
  3. n m sg con
  1. ha
  2. the
  3. art
  1. -g-gōlā́
  2. exile
  3. n f sg abs
  1. ʿal
  2. upon
  3. prep
  1. nᵉhar
  2. stream
  3. n m sg con
  1. kᵉvār
  2. Kebar
  3. pn sg abs
  1. niftᵉḥū́
  2. open
  3. v √ni perf III pl
  1. ha
  2. the
  3. art
  1. -š-šāmáyim
  2. heavens
  3. n m pl abs
  1. and
  2. cnj
  1. ʾerʾé
  2. see
  3. v √qal wy I sg
  1. marʾṓt
  2. vision
  3. n f pl con
  1. ʾĕlōhī́m
  2. god(s)
  3. n m pl abs

« BackForth »

Syntactic structures

« BackForth »