« Psalms » « 1 » : « 1 »

אַ֥שְֽׁרֵי־הָאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֤ר ׀ לֹ֥א הָלַךְ֮ בַּעֲצַ֪ת רְשָׁ֫עִ֥ים וּבְדֶ֣רֶךְ חַ֭טָּאִים לֹ֥א עָמָ֑ד וּבְמוֹשַׁ֥ב לֵ֝צִ֗ים לֹ֣א יָשָֽׁב׃

Debug: verse number 15150Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or set foot on the path of sinners, or sit in the seat of mockers.

/ʾašrē hā ʾīš ʾăšer lō hālax ba ʿăṣat rᵉšāʿīm ū vᵉ dérex ḥáṭṭāʾīm lō ʿāmā́d ū vᵉ mōšáv lēṣī́m lō yāšā́v /

Gloss translation

  1. ʾašrē
  2. happiness
  3. n m pl con
  1. the
  2. art
  1. ʾīš
  2. man
  3. n m sg abs
  1. ʾăšer
  2. [relative]
  3. cnj
  1. not
  2. ptcl
  1. hālax
  2. walk
  3. v √qal perf III m sg
  1. ba
  2. in
  3. prep
  1. ʿăṣat
  2. counsel
  3. n f sg con
  1. rᵉšāʿīm
  2. guilty
  3. n m pl abs
  1. ū
  2. and
  3. cnj
  1. vᵉ
  2. in
  3. prep
  1. dérex
  2. way
  3. n sg con
  1. ḥáṭṭāʾīm
  2. sinful
  3. n m pl abs
  1. not
  2. ptcl
  1. ʿāmā́d
  2. stand
  3. v √qal perf III m sg
  1. ū
  2. and
  3. cnj
  1. vᵉ
  2. in
  3. prep
  1. mōšáv
  2. seat
  3. n m sg con
  1. lēṣī́m
  2. scorner
  3. n m pl abs
  1. not
  2. ptcl
  1. yāšā́v
  2. sit
  3. v √qal perf III m sg

« BackForth »

Syntactic structures

« BackForth »