« Judges » « 1 » : « 1 »

וַיְהִ֗י אַחֲרֵי֙ מ֣וֹת יְהוֹשֻׁ֔עַ וַֽיִּשְׁאֲלוּ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל בַּיהוָ֖ה לֵאמֹ֑ר מִ֣י יַעֲלֶה־לָּ֧נוּ אֶל־הַֽכְּנַעֲנִ֛י בַּתְּחִלָּ֖ה לְהִלָּ֥חֶם בּֽוֹ׃

Debug: verse number 6512After the death of Joshua, the Israelites inquired of the lord, “Who will be the first to go up and fight for us against the Canaanites?”

/wa yᵉhī ʾaḥărḗ mōt yᵉhōšúaʿ wa-y-yišʾălū́ bᵉnē yiśrāʾḗl ba ʾădōnāy lē ʾmōr mī yaʿăle-l-lā́nū ʾel ha-k-kᵉnaʿănī́ ba -t-tᵉḥillā́ lᵉ hillā́ḥem bō /

Gloss translation

  1. wa
  2. and
  3. cnj
  1. yᵉhī
  2. be
  3. v √qal wy III m sg
  1. ʾaḥărḗ
  2. after
  3. prep m pl con
  1. mōt
  2. death
  3. n m sg con
  1. yᵉhōšúaʿ
  2. Joshua
  3. pn m sg abs
  1. wa
  2. and
  3. cnj
  1. -y-yišʾălū́
  2. ask
  3. v √qal wy III m pl
  1. bᵉnē
  2. son
  3. n m pl con
  1. yiśrāʾḗl
  2. Israel
  3. pn sg abs
  1. ba
  2. in
  3. prep
  1. ʾădōnāy
  2. YHWH
  3. pn m sg abs
  1. to
  2. prep
  1. ʾmōr
  2. say
  3. v √qal infcon abs
  1. who
  2. pro?
  1. yaʿăle
  2. ascend
  3. v √qal imperf III m sg
  1. -l-lā́
  2. to
  3. prep + I pl
  1. ʾel
  2. to
  3. prep
  1. ha
  2. the
  3. art
  1. -k-kᵉnaʿănī́
  2. Canaanite
  3. n m sg abs
  1. ba
  2. in
  3. prep
  1. _
  2. the
  3. art
  1. -t-tᵉḥillā́
  2. beginning
  3. n f sg abs
  1. lᵉ
  2. to
  3. prep
  1. hillā́ḥem
  2. fight
  3. v √ni infcon abs
  1. in
  2. prep + III m sg

« BackForth »

Syntactic structures

« BackForth »