« 1 Samuel » « 1 » : « 1 »

וַיְהִי֩ אִ֨ישׁ אֶחָ֜ד מִן־הָרָמָתַ֛יִם צוֹפִ֖ים מֵהַ֣ר אֶפְרָ֑יִם וּשְׁמ֡וֹ אֶ֠לְקָנָה בֶּן־יְרֹחָ֧ם בֶּן־אֱלִיה֛וּא בֶּן־תֹּ֥חוּ בֶן־צ֖וּף אֶפְרָתִֽי׃

Debug: verse number 7130Now there was a man named Elkanah who was from Ramathaim-zophim in the hill country of Ephraim. He was the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite.

/wa yᵉhī ʾīš ʾeḥā́d min hā rāmātáyim ṣōfī́m mē har ʾefrā́yim ū šᵉmō ʾelqānā́ ben yᵉrōḥā́m ben ʾĕlīhū́ ben tṓḥū ven ṣūf ʾefrātī́ /

Gloss translation

  1. wa
  2. and
  3. cnj
  1. yᵉhī
  2. be
  3. v √qal wy III m sg
  1. ʾīš
  2. man
  3. n m sg abs
  1. ʾeḥā́d
  2. one
  3. n sg abs
  1. min
  2. from
  3. prep
  1. the
  2. art
  1. rāmātáyim
  2. high place
  3. n f 2 abs
  1. ṣōfī́m
  2. look out
  3. n √qal part m pl abs
  1. from
  2. prep
  1. har
  2. mountain
  3. n m sg con
  1. ʾefrā́yim
  2. Ephraim
  3. pn sg abs
  1. ū
  2. and
  3. cnj
  1. šᵉmō
  2. name
  3. n m sg abs + III m sg
  1. ʾelqānā́
  2. Elkanah
  3. pn m sg abs
  1. ben
  2. son
  3. n m sg con
  1. yᵉrōḥā́m
  2. Jeroham
  3. pn m sg abs
  1. ben
  2. son
  3. n m sg con
  1. ʾĕlīhū́
  2. Elihu
  3. pn m sg abs
  1. ben
  2. son
  3. n m sg con
  1. ́ḥū
  2. Tohu
  3. pn m sg abs
  1. ven
  2. son
  3. n m sg con
  1. ṣūf
  2. Zuph
  3. pn m sg abs
  1. ʾefrātī́
  2. Ephrathite
  3. n m sg abs

« BackForth »

Syntactic structures

« BackForth »