« 1 Samuel » « 1 » : « 1 »

וַיְהִי֩ אִ֨ישׁ אֶחָ֜ד מִן־הָרָמָתַ֛יִם צוֹפִ֖ים מֵהַ֣ר אֶפְרָ֑יִם וּשְׁמ֡וֹ אֶ֠לְקָנָה בֶּן־יְרֹחָ֧ם בֶּן־אֱלִיה֛וּא בֶּן־תֹּ֥חוּ בֶן־צ֖וּף אֶפְרָתִֽי׃

We are looking for the possibility to fetch an audio widget here.
Here would appear its copyright credit.
Debug: verse number 7130
Now there was a man named Elkanah who was from Ramathaim-zophim in the hill country of Ephraim. He was the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite.

/wa yᵉhī ʾīš ʾeḥā́d min hā rāmātáyim ṣōfī́m mē har ʾefrā́yim ū šᵉmō ʾelqānā́ ben yᵉrōḥā́m ben ʾĕlīhū́ ben tṓḥū ven ṣūf ʾefrātī́ /

Gloss translation

  1. wa
  2. and
  3. cnj
  1. yᵉhī
  2. be
  3. v √qal wy III m sg
  1. ʾīš
  2. man
  3. n m sg abs
  1. ʾeḥā́d
  2. one
  3. n sg abs
  1. min
  2. from
  3. prep
  1. the
  2. art
  1. rāmātáyim
  2. high place
  3. n f 2 abs
  1. ṣōfī́m
  2. look out
  3. n √qal part m pl abs
  1. from
  2. prep
  1. har
  2. mountain
  3. n m sg con
  1. ʾefrā́yim
  2. Ephraim
  3. pn sg abs
  1. ū
  2. and
  3. cnj
  1. šᵉmō
  2. name
  3. n m sg abs + III m sg
  1. ʾelqānā́
  2. Elkanah
  3. pn m sg abs
  1. ben
  2. son
  3. n m sg con
  1. yᵉrōḥā́m
  2. Jeroham
  3. pn m sg abs
  1. ben
  2. son
  3. n m sg con
  1. ʾĕlīhū́
  2. Elihu
  3. pn m sg abs
  1. ben
  2. son
  3. n m sg con
  1. ́ḥū
  2. Tohu
  3. pn m sg abs
  1. ven
  2. son
  3. n m sg con
  1. ṣūf
  2. Zuph
  3. pn m sg abs
  1. ʾefrātī́
  2. Ephrathite
  3. n m sg abs

« BackForth »

Syntactic structures

« BackForth »