« Haggai » « 1 » : « 1 »

בִּשְׁנַ֤ת שְׁתַּ֙יִם֙ לְדָרְיָ֣וֶשׁ הַמֶּ֔לֶךְ בַּחֹ֙דֶשׁ֙ הַשִּׁשִּׁ֔י בְּי֥וֹם אֶחָ֖ד לַחֹ֑דֶשׁ הָיָ֨ה דְבַר־יְהוָ֜ה בְּיַד־חַגַּ֣י הַנָּבִ֗יא אֶל־זְרֻבָּבֶ֤ל בֶּן־שְׁאַלְתִּיאֵל֙ פַּחַ֣ת יְהוּדָ֔ה וְאֶל־יְהוֹשֻׁ֧עַ בֶּן־יְהוֹצָדָ֛ק הַכֹּהֵ֥ן הַגָּד֖וֹל לֵאמֹֽר׃

We are looking for the possibility to fetch an audio widget here.
Here would appear its copyright credit.
Debug: verse number 14846
In the second year of the reign of Darius, on the first day of the sixth month, the word of the lord came through Haggai the prophet to Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua son of Jehozadak, the high priest, stating

/bi šᵉnat šᵉttáyim lᵉ doryā́weš ha-m-mélex ba ḥṓdeš ha-š-šiššī́ bᵉ yōm ʾeḥā́d la ḥṓdeš hāyā́ dᵉvar ʾădōnāy bᵉ yad ḥaggáy ha-n-nāvī́ ʾel zᵉrubbāvél ben šᵉʾaltīʾḗl paḥát yᵉhūdā́ wᵉ ʾel yᵉhōšúaʿ ben yᵉhōṣādā́q ha-k-kōhḗn ha-g-gādṓl lē ʾmōr /

Gloss translation

  1. bi
  2. in
  3. prep
  1. šᵉnat
  2. year
  3. n f sg con
  1. šᵉttáyim
  2. two
  3. n f 2 abs
  1. lᵉ
  2. to
  3. prep
  1. doryā́weš
  2. Darius
  3. pn m sg abs
  1. ha
  2. the
  3. art
  1. -m-mélex
  2. king
  3. n m sg abs
  1. ba
  2. in
  3. prep
  1. _
  2. the
  3. art
  1. ḥṓdeš
  2. month
  3. n m sg abs
  1. ha
  2. the
  3. art
  1. -š-šiššī́
  2. sixth
  3. a m sg abs
  1. bᵉ
  2. in
  3. prep
  1. yōm
  2. day
  3. n m sg abs
  1. ʾeḥā́d
  2. one
  3. n sg abs
  1. la
  2. to
  3. prep
  1. _
  2. the
  3. art
  1. ḥṓdeš
  2. month
  3. n m sg abs
  1. hāyā́
  2. be
  3. v √qal perf III m sg
  1. dᵉvar
  2. word
  3. n m sg con
  1. ʾădōnāy
  2. YHWH
  3. pn m sg abs
  1. bᵉ
  2. in
  3. prep
  1. yad
  2. hand
  3. n sg con
  1. ḥaggáy
  2. Haggai
  3. pn m sg abs
  1. ha
  2. the
  3. art
  1. -n-nāvī́
  2. prophet
  3. n m sg abs
  1. ʾel
  2. to
  3. prep
  1. zᵉrubbāvél
  2. Zerubbabel
  3. pn m sg abs
  1. ben
  2. son
  3. n m sg con
  1. šᵉʾaltīʾḗl
  2. Shealtiel
  3. pn m sg abs
  1. paḥát
  2. governor
  3. n m sg con
  1. yᵉhūdā́
  2. Judah
  3. pn sg abs
  1. wᵉ
  2. and
  3. cnj
  1. ʾel
  2. to
  3. prep
  1. yᵉhōšúaʿ
  2. Joshua
  3. pn m sg abs
  1. ben
  2. son
  3. n m sg con
  1. yᵉhōṣādā́q
  2. Jehozadak
  3. pn m sg abs
  1. ha
  2. the
  3. art
  1. -k-kōhḗn
  2. priest
  3. n m sg abs
  1. ha
  2. the
  3. art
  1. -g-gādṓl
  2. great
  3. a m sg abs
  1. to
  2. prep
  1. ʾmōr
  2. say
  3. v √qal infcon abs

« BackForth »

Syntactic structures

« BackForth »