« 2 Samuel » « 1 » : « 1 »

וַיְהִ֗י אַֽחֲרֵי֙ מ֣וֹת שָׁא֔וּל וְדָוִ֣ד שָׁ֔ב מֵהַכּ֖וֹת אֶת־הָעֲמָלֵ֑ק וַיֵּ֧שֶׁב דָּוִ֛ד בְּצִקְלָ֖ג יָמִ֥ים שְׁנָֽיִם׃

Debug: verse number 7941After the death of Saul, David returned from the slaughter of the Amalekites and stayed in Ziklag two days.

/wa yᵉhī ʾáḥărē mōt šāʾū́l wᵉ dāwíd šāv mē hakkṓt ʾet hā ʿămālḗq wa-y-yḗšev dāwíd bᵉ ṣiqlā́g yāmī́m šᵉnā́yim /

Gloss translation

  1. wa
  2. and
  3. cnj
  1. yᵉhī
  2. be
  3. v √qal wy III m sg
  1. ʾáḥărē
  2. after
  3. prep m pl con
  1. mōt
  2. death
  3. n m sg con
  1. šāʾū́l
  2. Saul
  3. pn m sg abs
  1. wᵉ
  2. and
  3. cnj
  1. dāwíd
  2. David
  3. pn m sg abs
  1. šāv
  2. return
  3. v √qal perf III m sg
  1. from
  2. prep
  1. hakkṓt
  2. strike
  3. v √hi infcon abs
  1. ʾet
  2. [object marker]
  3. prep
  1. the
  2. art
  1. ʿămālḗq
  2. Amalek
  3. pn sg abs
  1. wa
  2. and
  3. cnj
  1. -y-yḗšev
  2. sit
  3. v √qal wy III m sg
  1. dāwíd
  2. David
  3. pn m sg abs
  1. bᵉ
  2. in
  3. prep
  1. ṣiqlā́g
  2. Ziklag
  3. pn sg abs
  1. yāmī́m
  2. day
  3. n m pl abs
  1. šᵉnā́yim
  2. two
  3. n 2 abs

« BackForth »

Syntactic structures

« BackForth »