« 2 Samuel » « 1 » : « 1 »

וַיְהִ֗י אַֽחֲרֵי֙ מ֣וֹת שָׁא֔וּל וְדָוִ֣ד שָׁ֔ב מֵהַכּ֖וֹת אֶת־הָעֲמָלֵ֑ק וַיֵּ֧שֶׁב דָּוִ֛ד בְּצִקְלָ֖ג יָמִ֥ים שְׁנָֽיִם׃

We are looking for the possibility to fetch an audio widget here.
Here would appear its copyright credit.
Debug: verse number 7941
After the death of Saul, David returned from the slaughter of the Amalekites and stayed in Ziklag two days.

/wa yᵉhī ʾáḥărē mōt šāʾū́l wᵉ dāwíd šāv mē hakkṓt ʾet hā ʿămālḗq wa-y-yḗšev dāwíd bᵉ ṣiqlā́g yāmī́m šᵉnā́yim /

Gloss translation

  1. wa
  2. and
  3. cnj
  1. yᵉhī
  2. be
  3. v √qal wy III m sg
  1. ʾáḥărē
  2. after
  3. prep m pl con
  1. mōt
  2. death
  3. n m sg con
  1. šāʾū́l
  2. Saul
  3. pn m sg abs
  1. wᵉ
  2. and
  3. cnj
  1. dāwíd
  2. David
  3. pn m sg abs
  1. šāv
  2. return
  3. v √qal perf III m sg
  1. from
  2. prep
  1. hakkṓt
  2. strike
  3. v √hi infcon abs
  1. ʾet
  2. [object marker]
  3. prep
  1. the
  2. art
  1. ʿămālḗq
  2. Amalek
  3. pn sg abs
  1. wa
  2. and
  3. cnj
  1. -y-yḗšev
  2. sit
  3. v √qal wy III m sg
  1. dāwíd
  2. David
  3. pn m sg abs
  1. bᵉ
  2. in
  3. prep
  1. ṣiqlā́g
  2. Ziklag
  3. pn sg abs
  1. yāmī́m
  2. day
  3. n m pl abs
  1. šᵉnā́yim
  2. two
  3. n 2 abs

« BackForth »

Syntactic structures

« BackForth »