« Numbers » « 1 » : « 1 »

וַיְדַבֵּ֨ר יְהוָ֧ה אֶל־מֹשֶׁ֛ה בְּמִדְבַּ֥ר סִינַ֖י בְּאֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד בְּאֶחָד֩ לַחֹ֨דֶשׁ הַשֵּׁנִ֜י בַּשָּׁנָ֣ה הַשֵּׁנִ֗ית לְצֵאתָ֛ם מֵאֶ֥רֶץ מִצְרַ֖יִם לֵאמֹֽר׃

We are looking for the possibility to fetch an audio widget here.
Here would appear its copyright credit.
Debug: verse number 3606
On the first day of the second month of the second year after the Israelites had come out of the land of Egypt, the lord spoke to Moses in the Tent of Meeting in the Wilderness of Sinai. He said:

/wa yᵉdabbḗr ʾădōnāy ʾel mōšé bᵉ midbár sīnáy bᵉ ʾṓhel mōʿḗd bᵉ ʾeḥā́d la ḥṓdeš ha-š-šēnī́ ba -š-šānā́ ha-š-šēnī́t lᵉ ṣētā́m mē ʾéreṣ miṣráyim lē ʾmōr /

Gloss translation

  1. wa
  2. and
  3. cnj
  1. yᵉdabbḗr
  2. speak
  3. v √pi wy III m sg
  1. ʾădōnāy
  2. YHWH
  3. pn m sg abs
  1. ʾel
  2. to
  3. prep
  1. mōšé
  2. Moses
  3. pn m sg abs
  1. bᵉ
  2. in
  3. prep
  1. midbár
  2. desert
  3. n m sg con
  1. sīnáy
  2. Sinai
  3. pn sg abs
  1. bᵉ
  2. in
  3. prep
  1. ʾṓhel
  2. tent
  3. n m sg con
  1. mōʿḗd
  2. appointment
  3. n m sg abs
  1. bᵉ
  2. in
  3. prep
  1. ʾeḥā́d
  2. one
  3. n sg abs
  1. la
  2. to
  3. prep
  1. _
  2. the
  3. art
  1. ḥṓdeš
  2. month
  3. n m sg abs
  1. ha
  2. the
  3. art
  1. -š-šēnī́
  2. second
  3. a m sg abs
  1. ba
  2. in
  3. prep
  1. _
  2. the
  3. art
  1. -š-šānā́
  2. year
  3. n f sg abs
  1. ha
  2. the
  3. art
  1. -š-šēnī́t
  2. second
  3. a f sg abs
  1. lᵉ
  2. to
  3. prep
  1. ṣētā́m
  2. go out
  3. v √qal infcon abs + III m pl
  1. from
  2. prep
  1. ʾéreṣ
  2. earth
  3. n sg con
  1. miṣráyim
  2. Egypt
  3. pn sg abs
  1. to
  2. prep
  1. ʾmōr
  2. say
  3. v √qal infcon abs

« BackForth »

Syntactic structures

« BackForth »